Grafický dizajn

Logo

Tvorba loga odzrkadľujúceho kvality a poslanie spoločnosti.

Propagačné materiály / DTP

Letáky, vizitky, brožúry, plagáty, billboardy, bannery a iné propagačné materiály.

Ilustrácie

Ručná tvorba ilustrácií podľa potrieb klienta.

UI Design

Dizajn užívateľského rozhrania pre softvér a aplikácie.

Knižné úpravy

Pútavý layout, usporiadanie a tlačová príprava..

Iné

Množstvo ďalších riešení v oblasti grafického dizajnu.

Zaujali vás naše služby?

Napíšte nám.